Bài viết | Thuật Số Học

Bài viết

Số Thiên Thần là gì ?

  • SỐ HỌC VẬN MỆNH
  • 134
  • Số Thiên Thần là gì ? Admin 24/08/2021

LÀ sự chỉ dẫn từ những người vô hình, họ muốn hộ vệ, chỉ bảo và định hướng, hoặc là khuyên răn bạn vào những lúc cần thiết.

Xem thêm
Số Thái Độ của bạn.

  • SỐ HỌC VẬN MỆNH
  • 143
  • Số Thái Độ của bạn. Admin 24/08/2021

Đơn giản đây là cách mà bạn nhìn nhận, đánh giá những sự việc xảy ra trong cuộc sống này.

Xem thêm
Ý nghĩa số 1010

Ý nghĩa số 1010 được tạo thành từ các số 1 và 0 . Bạn cần phải theo đuổi giấc mơ của mình, nghĩa là :

Xem thêm
Đường đi quan trọng nhất trong vận mệnh của bạn !

  • SỐ HỌC VẬN MỆNH
  • 92
  • Đường đi quan trọng nhất trong vận mệnh của bạn ! Admin 15/08/2021

Đây là số Đường Đời. Số mà bạn cần phải tìm hiểu và nương theo nó để có được :

Xem thêm
Ý nghĩa số 11:11

Khi vô tình nhìn thấy dãy số 11:11, bạn nên đưa ra điều ước vì nó có thể trở thành sự thật. Đây là con số mà các thiên thần hộ mệnh đang gửi cho bạn kèm theo những thông điệp ý nghĩa. Có rất nhiều lý...

Xem thêm

Chia sẻ