Câu hỏi thường gặp | Thuật Số Học

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là danh sách các câu hỏi thường gặp, nếu bạn có thắc mắc khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: linhhoatam11@gmail.com
Số Học Vận Mệnh là một bộ môn rất thú vị, cũng như những bộ môn như tử vi lí số, kinh dịch dự đoán hay bát tự tử bình , kể cả là bói toán cũng là để tìm hiểu về vận mệnh của con người. Vậy nếu số mệnh con người không được có trước thì tại sao bao nhiêu ngàn năm nay con người từ cổ chí kim đều nhọc công đi tìm và con cháu đời sau lại truyền bá mạnh mẽ như vậy? Không phải là để tránh được điều nên tránh và tìm ra con đường nhanh nhất tới sự thành tựu hay sao? Đời này muôn kiếp vẫn vậy, trừ khi bạn tu được thành chính quả, còn nếu không thể thì hãy nên biết rõ số mệnh của mình để hoàn thành những bài học bạn cần phải học khi đến với cuộc đời này, nếu không sẽ cứ trầm luân như vậy, trải nghiệm mãi không thôi... Hơn hết, ở tệp khách hàng của Linh Hoa Tâm nói riêng và những người đã trải nghiệm trên thế giới nói chung đều đã được thay đổi cuộc đời, sau khi tìm ra hướng phát triển bản thân đúng đẵn nhất, hiểu rõ chính mình để thay đổi chính mình. Trở thành phiên bản cao cấp hơn của chính mình nữa. Vì vậy, đây là bộ môn được con người lưu truyền lâu đời nhất từ trước tới nay : 2500 năm.
Thuật số học PYTHAGORAS là một môn khoa học cho biết chính xác bản chất và vận mệnh của 1 con người. Một bộ số hoàn chỉnh gồm có 20 chỉ số, nói rõ những ưu và nhược điểm của người chủ mệnh, những năm phát triển và những năm cẩn thận với những thách thức cụ thể về cuộc đời của mỗi người. Từ đó đưa ra hướng đi chính xác cho mỗi người, là một công cụ cực kỳ hữu ích cho con người và thuật số học phát triển rất mạnh mẽ ở các nước phương tây và Việt Nam
Số Học Vận Mệnh là một bộ môn rất thú vị, cũng như những bộ môn như tử vi lí số, kinh dịch dự đoán hay bát tự tử bình , kể cả là bói toán cũng là để tìm hiểu về vận mệnh của con người. Vậy nếu số mệnh con người không được có trước thì tại sao bao nhiêu ngàn năm nay con người từ cổ chí kim đều nhọc công đi tìm và con cháu đời sau lại truyền bá mạnh mẽ như vậy? Không phải là để tránh được điều nên tránh và tìm ra con đường nhanh nhất tới sự thành tựu hay sao? Đời này muôn kiếp vẫn vậy, trừ khi bạn tu được thành chính quả, còn nếu không thể thì hãy nên biết rõ số mệnh của mình để hoàn thành những bài học bạn cần phải học khi đến với cuộc đời này, nếu không sẽ cứ trầm luân như vậy, trải nghiệm mãi không thôi... Vì vậy, đồ chính xác của các bộ môn kể trên nói chung và Số học vận mệnh là tương đối chính xác, nhất là thuật số học là chính xác hơn cả vì cho chúng ta biết việc cần làm, con đường nên đi và hướng phát triển tốt nhất.

Chia sẻ