Khóa ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI DIỆN LHT | Số Học Vận Mệnh Linh Hoa Tâm

Khóa ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI DIỆN LHT

 

⇒ Bạn nhận được gì sau khoá học?

  1. Biết cách định vị khách hàng.
  2. Biết cách luận giải hồ sơ số của một người một cách chuẩn xác và chi tiết.
  3. Biết cách định hướng phát triển tốt nhất cho khách hàng.
  4. Trở thành Trưởng đại diện văn phòng luận giải của văn phòng Số Học Vận Mệnh Linh Hoa Tâm.
  5. Được đào tạo kỹ năng xây dựng thươn hiệu cá nhân và kỹ năng thu hút khách hàng cho văn phòng đại diện 2 tháng đầu.
  6. Mở rộng những mối quan hệ chất lượng cho bạn.
  7. Tích phước báu cho chính mình và gia đình.
  8. Bạn sẽ được hoàn thiện cả về Thân - Tâm - Trí.
Tôi muốn được tư vấn

Lớp Đào Tạo khác

Chia sẻ